Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu je zbieramy oraz do czego je wykorzystujemy.

Mając na uwadze wygodę i bezpieczeństwo Użytkowników informujemy, że poruszając się po Stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nią plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie.

1. Kto jest Administratorem Strony?

Administratorem Strony jest Pomorski Związek Żeglarski z siedzibą w Gdyni, przy al. Jana Pawła II 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049945, NIP 5860104003, posiadający Certyfikat Okrętowy Stały z wpisem Armatora.

2. Jakie dane przetwarzamy ?

Administrator przetwarza dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których może uzyskać dostęp w ramach korzystania ze Strony https://stspogoria.pl, a także dane w innych lokalizacjach w sieci Internet, w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji.

Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej Stronie (m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies), dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych.

3. W jaki sposób przetwarzamy dane ?

Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

4. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to tzw. „ciasteczka”, czyli małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego Użytkownik odwiedza Stronę https://stspogoria.pl. Pliki te ułatwiają rozpoznać preferencje Użytkownika. Cookies dzielą się na wewnętrzne – cookies Administratora (zamieszczane przez Administratora) oraz zewnętrzne (zamieszczane przez partnerów Administratora).

5. Do czego używa się plików cookies?

Wewnętrzne pliki cookies używane są przez Administratora najczęściej do:

 • zapamiętywania danych, takich jak dane do logowania, czy informacje wpisywane do formularzy;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, preferencji kolorów;
 • wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej;
 • poprawienia wydajności Strony;
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony;
 • świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zewnętrzne pliki cookies używane są przez Administratora w następujących celach:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

6. Czy pliki cookies są bezpieczne?

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

7. Jakie są rodzaje plików coockies?

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do tylko momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci Urządzenia;
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam aż do momentu ich skasowania.

Żaden z mechanizmów plików cookies nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

8. Możliwość samodzielnej zmiany ustawień

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

9. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) Pomorski Związek Żeglarski (dalej: PoZŻ) informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Pomorski Związek Żeglarski z siedzibą w Gdyni, przy al. Jana Pawła II 11, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049945, NIP 5860104003, posiadający Certyfikat Okrętowy Stały z wpisem Armatora Żaglowca STS Pogoria.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, pod adresem: kocur@stspogoria.pl
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu kwalifikacji uczestnika na rejs szkoleniowy organizowany na Żaglowcu STS Pogoria oraz w trakcie realizacji tego rejsu, w tym także w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przestrzegania Regulaminu Żaglowca STS Pogoria.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 6. obowiązek prawny ciążący na PoZŻ, jako organizatorze rejsu i innych przepisów prawnych, określających udział członka załogi w sail training;
 7. uzasadniony interes PoZŻ w zakresie danych zebranych w toku rekrutacji na rejs i dokumentowaniu przebiegu szkolenia żeglarskiego.
 8. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 11. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 12. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 14. Dane użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.