• 18 października 2023
  • Artykuły
  • by Julia Groth
  • 470

Urodzona 23 grudnia 1988 roku w Warszawie, Magdalena Dudek to Kapitan Jachtowy oraz doświadczona Oficer STS „Pogorii”. Jest absolwentką socjologii oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kompetencjami pracowników. Jej bogate osiągnięcia i wszechstronna wiedza stanowią inspirację, prezentując jednocześnie determinację i pasję, które kształtują jej fascynującą historię życiową. Zapraszamy na wywiad, który opowiada o Akademii STS Pogorii.

Czy takie rejsy są potrzebne?

Takie rejsy są absolutnie niezbędne w procesie przygotowywania kandydatów do skutecznego pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji, jaką jest rola Oficera podczas rejsu na STS Pogorii. Oprócz tego, mają one istotne znaczenie w ujednoliceniu przekazywanej wiedzy oraz standardów szkolenia załogi.

Podczas tygodnia spędzonego na morzu mamy okazję zgłębić kluczowe aspekty pracy Oficera. Przede wszystkim, jest to idealny moment na praktyczne ćwiczenia w zakresie stawiania żagli, co stanowi fundamentalną umiejętność w żeglarstwie.

Kolejnym ważnym aspektem jest bardziej szczegółowe poznanie programu nawigacyjnego oraz regulaminu statku. Nawigacja jest sercem każdej podróży na wodach, a oficerowie muszą doskonale rozumieć procedury nawigacyjne oraz korzystać z instrumentów nawigacyjnych.

Podczas resju dokładnie omawiamy również procedury obsługi urządzeń pokładowych. Wiedza na ten temat jest niezbędna, aby sprawnie zarządzać techniczną infrastrukturą statku i reagować na ewentualne awarie w odpowiedni sposób.

Wszystkie te umiejetności zebrane razem i przekazane w odpowiedni sposób są kluczowe dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa na pokładzie.

od lewej: kpt.Przemysław Ziarko, kpt. Magdalena Dudek oraz mechanik Dariusz Kamiński podczas wejścia do portu.

Czym rejs Akademii STS Pogorii wyróżnia się od innych?

Głównym celem rejsu akademii jest dokładne przygotowanie przyszłych oficerów do pełnienia tej funkcji na pokładzie STS POGORII. To intensywny program, który skupia się na rozwoju kompetencji, zdobywaniu wiedzy oraz wypracowaniu umiejętności, które są nieodzowne w roli lidera na pokładzie. To nie tylko nauka teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie do radzenia sobie z wyzwaniami na morzu.

Od lewej: kpt. Magdalena Dudek oraz bosman Rafał Komperda podczas manewrów na pokładzie.

Jak wyglądała poprzednia edycja? Czy uczestnicy są teraz Oficerami na STS Pogorii?

Ostatnia edycja była intensywnym tygodniem pełnym pracy i nauki. Oprócz udziału w wachtach, uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę z 25 różnych zagadnień. Tematyka obejmowała m.in. techniki wodowania pontonu, sztukę wchodzenia na rej i bukszpryt, procedury rozkładu alarmowego, obowiązki wachty kambuzowej oraz różnorodne manewry żaglowe. Co ciekawe, obecnie około 50% uczestników naszych rejsów staje się oficerami Pogorii, co stanowi wyjątkowe osiągnięcie i dowód na efektywność programu szkoleniowego.

Rejsy na STS Pogorii to znacznie więcej niż tylko nauka żeglugi. To okazja do tworzenia trwałych więzi, rozwoju umiejętności oraz podziwiania piękna morza. To także potwierdzenie, że siła ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, jest kluczowa w osiągnięciu sukcesu w każdej dziedzinie. I to właśnie ta siła, determinacja i pasja są niesamowicie inspirujące, stanowiąc motywację dla każdego, kto marzy o podążaniu za własnymi żeglarskimi marzeniami.

Z Magdaleną Dudek rozmawiała Julia Groth