Władze Pomorskiego Związku Żeglarskiego

Bogusław Witkowski prezes Zarządu

Bogusław Witkowski
prezes Zarządu

Leopold Naskręt wiceprezes ds. organizacyjnych

Leopold Naskręt
wiceprezes ds. organizacyjnych

Łukasz Trzciński wiceprezes ds. morskich

Łukasz Trzciński
wiceprezes ds. morskich

Sebastian Wójcikowski wiceprezes ds. sportu

Sebastian Wójcikowski
wiceprezes ds. sportu

Jarosław Kukliński skarbnik

Jarosław Kukliński
wiceprezes do spraw armatorskich

Hanna Kajeta sekretarz

Hanna Kajeta
sekretarz

Eugeniusz Ginter członek Zarządu ds. śródlądowych i technicznych

Eugeniusz Ginter
członek Zarządu ds. śródlądowych
i technicznych

Jakub Pankowski członek Zarządu ds. sportu akademickiego

Jakub Pankowski
członek Zarządu ds.
sportu akademickiego

Maciej Polański członek Zarządu ds. bezpieczeństwa i ratownictwa morskiego

Maciej Polański
członek Zarządu ds. bezpieczeństwa
i ratownictwa morskiego

Komisja Rewizyjna:

Zbigniew Tarała
przewodniczący

Janusz Opioła
zastępca przewodniczącego

Ryszard Włudzik
sekretarz

Sąd Koleżeński:

Marek Stawiszyński
zastępca przewodniczącego

Leszek Batko
sekretarz

Piotr Mroczek
członek

Ireneusz Góreczny
członek