Pomorski Związek Żeglarski (PoZŻ)

Jest stowarzyszeniem, które osobowość prawną uzyskało w 1965 r. Historią sięga jednak okresu międzywojennego.

Wcześniej nosił nazwy: Gdański Okręgowy Związek Żeglarski i Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski.

Terenem działania PoZŻ jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą miasto Gdynia. Dla właściwego realizowania swych celów statutowych, PoZŻ może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej

Obecnie ( na dzień 2021.06.01) Związek skupia 58 klubów, które zrzeszają ponad 3 tysiące żeglarzy i 8 członków wspierających.

Celem PoZŻ jest: zrzeszanie klubów i stowarzyszeń żeglarskich, wspieranie rozwoju żeglarstwa we wszystkich jego formach oraz reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim organizacji i osób.

30 października 2021 r. Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego zatwierdził wyniki konkursu na prowadzenie Biura Armatorskiego „Pogorii” i dokonał wyboru Pomorskiego Związku Żeglarskiego, jako podmiotu do prowadzenia Biura Armatorskiego.

16 grudnia 2021r. Pomorski Związek Żeglarski, postanowieniem Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, został wpisany jako nowy armator statku Pogoria.

14 stycznia 2022 r., pod lewym salingiem Pogorii wciągnięto flagę armatorską PoZŻ.

Zdjęcie: Tadeusz Lademann