Dam Młodzieży

W tym roku mija 40 lat od pierwszego, dziewiczego rejsu „Daru Młodzieży”.
Był wówczas 4 lipca 1982 roku, gdy „Dar Pomorza” kończył swoją służbę, a jego wachtę przejął „Dar Młodzieży”. Ten symboliczny moment wgryzł się w historii polskich żaglowców. Wówczas w uroczystości wzięli udział legendarni kapitanowie – Kazimierz Jurkiewicz, Tadeusz Olechnowicz i pełniący wówczas funkcję II oficera Henryk Śniegocki. Niemal tydzień później 10 lipca „Dar Młodzieży” wyruszył w swój pierwszy, dziewiczy rejs.

Zdjęcie: Tadeusz Lademann żeglarskie.info

„Dar Młodzieży” to trzymasztowa fregata, której armatorem jest Uniwersytet Morski w Gdyni. Głównym konstruktorem jednostki jest inżynier Zygmunt Choreń. Jest to trzeci w historii żaglowiec szkolny, po „Lwowie” i „Darze Pomorza”. Kadłub jednostki został zwodowany w Stoczni Gdańskiej 12 listopada 1981 roku. Banderę podniesiono na niej w 4 lipca 1982 roku a 10 lipca 1982 roku „Dar Młodzieży” wypłynął w dziewiczy rejs pod dowództwem kpt. Olechnowicza.

Mija 40 lat a jednostka nadal pływa, szkoli młodzież, zaszczepia pasję i wciąż zachwyca swym wyglądem.

Z tej okazji 30 czerwca, przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni została odsłonięta tablica upamiętniająca narodziny jednostki. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości. Wśród nich m.in. dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich Uniwersytetu Morskiego Bogumił Łączyński, komendant „Daru Młodzieży” Rafał Szymański, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń, wicedyrektor MMW Aleksander Gosk, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska i honorowy członek Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej Andrzej Matulewicz.

Zdjęcie: Tadeusz Lademann żeglarskie.info

Warto podkreślić, że w tym miejscu upamiętniono słynnych kapitanów – Konstantego Matyjewicza-Maciejewicza, Mamerta Stankiewicza, Leszka Wiktorowicza, Kazimierza Porębskiego, Kazimierza Jurkiewicza, Wiktora Gorządka, i Tadeusza Olechnowicza.

Odsłonięcie tablicy to akcent zwieńczający rocznicę 40-lecia jednostki. Wydarzenie to zostało poprzedzone serią inicjatyw. Dnia 28/29 maja „Dar Młodzieży” zaprasił wszystkich chętnych na swój pokład. Była to doskonała okazja na przybliżenie historii jednostki, poznanie wybitnych kapitanów, zrobienie zdjęcia czy wysłuchanie koncertu szantowego wykonanego przez Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”.  Kolejnym wydarzeniem upamiętniającym obchody, był 21 czerwca, gdzie podczas uroczystości 102. rocznicy Szkolnictwa Morskiego przybliżono gościom historię i dokonania jednostki. Nieodłączną częścią tych wydarzeń, byli studenci i młodzież z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Zdjęcie: Tadeusz Lademann żeglarskie.info

W uroczystości odsłonięcia tablicy, zorganizowanej w czwartek 30 czerwca wzięło udział kilkadziesiąt osób. Wśród nich m.in. przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich Uniwersytetu Morskiego Bogumił Łączyński, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej Tomasz Miegoń.

O godzinie 8:00 nastąpiło tradycyjne podniesienie bandery, wygłoszono okolicznościowe przemowy i w akompaniamencie świstu trapowego, odsłonięto tablicę.

Zdjęcie: Tadeusz Lademann żeglarskie.info