Jak przebiega życie na Pogorii?

Poniżej przedstawiamy rozkład wacht na Pogorii.

Na pokładzie obowiązuje nieprzerwana służba przez 24 godziny. Kapitan ustala godzinowy
rozkład i stanowiska manewrowe dla poszczególnych wacht. Na żaglowcu obowiązuje służba w
systemie 3 wacht: nawigacyjnej, bosmańskiej oraz gospodarczej w godzinach:

0000 – 0400
0400 – 0800
0800 – 1200
1200 – 1600
1600 – 2000
2000 – 2400

Rozkład wacht STS Pogoria